สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 จำนวน 275 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ทรานส์ฟอร์เมอร์ส4 มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ =Transformers age of Extinction / Michael Bay. 131
2 การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ : คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / [บรรณาธิการ สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ ... และคนอื่น ๆ]. 52
3 การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง = Learner Centerdness & Authentic Assessment / สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์. 33
4 วัสดุชีวภาพรักษ์โลก = Green Biomaterials / บรรณาธิการ รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, กล้าณรงค์ ศรีรอต. 33
5 ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อม/ กฤตยา อวชวนิจกุล 33
6 ตัวแทน-นายหน้า = Agency-Brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร. 24
7 การทดลองระบบไฟฟ้ากำลัง: เล่ม 1/ สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 24
8 ธุรกิจชุมชน:เส้นทางที่เป็นไปได้ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 24
9 การเขียนเชิงราชการ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ / วรวรรธน์ ศรียาภัย. 24
10 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนค้าต่างและนายหน้า / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?