สถิติกลุ่มทรัพยากร
สถิติของ จัดกลุ่มตาม
สถิติของบรรณานุกรมโดยจำแนกตามประเภทวัสดุ จำนวน 21 รายการ
ประเภทวัสดุไทยอังกฤษอื่นๆไม่ระบุจำนวนทั้งหมด
บทคัดย่อ10001
รายงานประจำปี4700047
บทความ2500025
หนังสือ33,49991222034,433
ไฟล์คอมพิวเตอร์441000441
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง318000318
ดุษฎีนิพนธ์10001
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต10001
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 116400109265
สิ่งพิมพ์รัฐบาล01001
การศึกษาค้นคว้าอิสระ2200022
จดหมายข่าว50005
จุลสาร10001
โครงงาน2500025
รายงานการวิจัย104000104
ปัญหาพิเศษ142000142
วารสาร230100231
นิตยสาร1000010
งานวิจัย224000224
สัมมนา30003
วิทยานิพนธ์2800028
ทั้งหมด 35,243954212936,328
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?